9. 6. Stanislava

Zítra: Gita
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Tříkrálová sbírka 2023 - 8. ledna 2023_20230104_140920_000192.tif

1 9 16 22 24 Starší

Fotogalerie z táboráku

 

Fotogalerie z táboráku na níže uvedeném odkazu:

http://obeclisna.rajce.idnes.cz/16.8.2014_Kdo_si_hraje_nezlobi%2C_aneb_taborak_v_Lisne/

V sobotu 16.8. se v Líšné po dvou letech opět rozhořel letní, táborový oheň. Prázdninové odpoledne bylo připraveno jako akce pro děti, s názvem - Kdo si hraje, nezlobí. A kromě toho, že nezlobili malí, nezlobili ani velcí. Pobavení se v tomto hezkém dni našlo pro všechny. Děti absolvovaly připravený soutěžní okruh a za své snažení byly odměněny hezkým překvapením v podobě dárkového balíčku a malby na obličej. "Dospěláci" se utkali v malém "Líštěnském poháru" o střeleckého mistra :-). Operativně byly vyhlášeny dvě kategorie...muži a ženy. První dva výherci z každé kategorie pak kromě odměny získali ještě privilegium v podobě možnosti zapálení večerního táborového ohně. Se setměním pak přišlo ještě malé překvapení v podobě ohňostroje. Bohužel, i pro organizátory bylo velké překvapení, jak byl ohňostroj opravdu "malým" překvapením :-(.  Akce se podařila a snad budeme příští rok v tradici "táborových ohňů" pokračovat.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se na přípravě tohoto dne podíleli. Příprava a organizace byla velmi náročná a bez všech těch pomocníků by to určitě nešlo. MOC DÍKY VŠEM!
Nádherné fotografie z tohoto dne byly pořízeny Terezou Minářovou.


Publikováno 27. 8. 2014 9:58

"Okno do dětského světa" - výměna oken a dveří v MŠ Včelka

Datum konání: 07-08/2013

P1020814.JPG
„Okno do dětského světa“ je název projektu, se kterým obec Líšná, ve spolupráci s MŠ, obhajovala na jaře letošního roku v 9. výzvě programu LEADER 2007-2013 (v rámci 18. kola Programu rozvoje venkova), prostřednictvím MAS - Partnerství Moštěnka, svou žádost o dotaci. Projekt byl úspěšný, z celkového počtu 42 hodnocených projektů, jsme byli vybráni mezi 22 podpořených,v rámci Partnerství Moštěnka a dotace pro naší MŠ byla schválena. Celkové náklady na výměnu oken a dveří činily cca 850 000,- Kč. Z toho získaná výše dotace činí cca 500 000,- Kč. Pokládáme zisk tohoto dotačního příspěvku za velký úspěch, tím více, že mnozí možná víte, že v posledních letech je to již druhá dotace získaná prostřednictvím MAS – Partnerství Moštěnka pro naši MŠ.

A tak jsme, po velké rekonstrukci zdravotechniky v červenci a srpnu 2010, o letošních prázdninách opět „obrátili školku vzhůru nohama“:-).

Rekonstrukce začala po období velkého plánování a chystání,
18. července 2013. Školka byla v tuto dobu, díky zaměstnancům školky a rodičům dětí z MŠ, již perfektně připravena, vyklizena a zabezpečena pro nastávající období stavebních prací. Firma Sulko s.r.o., která byla dodavatelem oken a dveří, provedla velmi dobrou práci. Ocenili jsme zejména velmi šetrný přístup montážníků při bouracích pracích. Nic nebylo poničeno více, než bylo potřeba, veškeré práce byly prováděny s velkou opatrností tak, abychom při úklidu měli co nejméně zbytečné práce. Montáž byla ukončena 7.8.2013.

V budově bylo vyměněno celkem 43 ks oken a 5 ks dveří. Na vchodové dveře, kterými vchází děti do MŠ, byly instalovány nové zvonky s videokamerami a s el. vrátným. Zcela určitě zajistí větší komfort pro pedagogy v MŠ, kteří nemusí odbíhat od dětí ze tříd
a mohou dveře obsluhovat „na dálku.

Cílem projektu byla také změna technických parametrů oken. Původní velká, dvoudílná okna o rozměrech 120 x 210 cm, s ventilační spodní částí a výklopnou vrchní částí, byla nahrazena oknem třídílným. Zůstala spodní ventilační část, byla však zvětšena a původní výklopná vrchní část byla nahrazena otvíravým typem okna dovnitř budovy, děleným na dvě části. K tomuto řešení jsme přistoupili zejména z důvodu větší bezpečnosti práce, ale také z důvodu usnadnění čištění a údržby.

Ve třídách a pracovnách jsou na oknech instalovány žaluzie, které zabrání sluníčku nadměrnému prohřívání místností a také v době odpoledního klidu dokážou dětem navodit příjemné odpočinkové prostředí. Velkým plusem je také výběr okenního profilu, který mají děti nainstalován ve třídách. Rámy těchto oken jsou opatřeny takovým systémem větrání, který využívá ztrátového tepla z místností. Je využito povrchové teploty rámu a do místnosti rámem okna pak proudí již „předehřátý“ vzduch. Ve třídách je tedy možné větrat s menšími tepelnými ztrátami.
Samozřejmostí bylo také osazení oken sítěmi proti hmyzu, což také přispěje ke zvýšení komfortu pobytu v budově.

Při rekonstrukci jsme neopomněli také zlepšení pracovního prostředí pro paní kuchařky, které pracují ve vývařovně MŠ. Jelikož jejich pracoviště bylo vždy prosluněné až příliš, byly na okna vývařovny instalovány předokenní rolety, které zajistí v jakoukoliv denní dobu ztlumení slunečního svitu a tím snížení teploty ve vývařovně.

Celkově bylo projektem řešeno ještě několik dalších technických zlepšení, která mají vést ke zkomfortnění pracovního prostředí pro všechny, v rámci celé budovy. Uvidí se až časem, zda příprava na tuto akci byla opravdu pečlivá a dostatečná a zda se nám podařilo vyřešit problémy v budově zcela a nebo jen z části.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci díla, paní ředitelce Iloně Zapletálkové, která se zapojila do projektu a velmi úspěšně jej prezentovala při výběrovém slyšení v Kostelci u Holešova, ale také za její pozitivní přístup k celé akci
a za velmi dobrou spolupráci. Děkujeme také MAS Partnerství Moštěnka, které pro nás žádost o dotaci zpracovávalo a velké díky patří také pracovnicím MŠ, které nejen, že budovu připravily pro rekonstrukci, ale také ji po rekonstrukci uklidily. Právě ony realizaci projektu dovedly do úspěšného konce a nejvíce přiložily ruku k dílu. Samozřejmě nezapomínáme i na rodiče dětí, kteří obětovali svůj volný čas a přišli nám do školky pomoct a také na členy Rybářského spolu Líšná, kteří nám byli vydatnými pomocníky. Díky patří také všem dalším partnerům projektu. Všem ještě jednou moc děkujeme.

Dílo je hotovo, doufejme, že bude sloužit našim dětem dalších několik desetiletí a doufejme, že se nám stav budovy MŠ podaří i nadále zlepšovat. Rekonstrukce budovy byla započata již v r. 2010 výměnou zdravotechniky. V červenci r. 2012 jsme s rekonstrukcí budovy pokračovali zateplením stropů nad třídou a hernou, minerální foukanou vatou. Teplotní rozdíl ve třídách, vypozorovaný před a po zateplení stropu, činí cca 3 C.

V příštích letech nás zde ještě čeká spousta práce, kromě drobných oprav to bude výměna otopného systému a oprava střech na budově….je toho ještě mnoho, ale nejde vše najednou.

H. Jurčíková

Níže přikládáme odkaz na fotogalerii z akce

Fotogalerie


Publikováno 26. 8. 2013 13:37

Platnost OZV vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Na základě četných stížností občanů z posledních několika dní, Vám připomínám, že v naší obci je stále v platnosti vyhláška č. 1/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Stížnosti se týkaly zejména řezání palivového dříví a sečení trávy v neděli. Vyhláška je přiložena v souboru níže. Žádáme Vás o její dodržování.

OZV 1/2008


Publikováno 3. 6. 2013 11:58

Obecní úřad Líšná - změna úředních hodin

Datum konání: 3. 6. 2013

Oznamujeme vám změnu úředních hodin na Obecním úřadě v Líšné.
Pondělní úřední hodiny se ze 17.00 - 18.30 hod přesunují na 15.30-17.00 hod. Středa zůstává nezměněna, tedy 8.00 - 9.00 hod. Změna platí od 3.6.2013.

Budete-li potřebovat vyřídit jakoukoliv záležitost mimo úřední hodiny a jsme v kanceláři, můžete přijít kdykoliv. Pokud budete chtít dohodnout schůzku v mimořádném čase a termínu, zcela jistě to nebude problém, po předchozí dohodě.

Kontakty: Ing. Josef Motáň: 775 419 146, Hana Jurčíková: 605 536 490. Děkujeme za pochopení.


Publikováno 27. 5. 2013 11:35

Modernizace veřejného osvětlení

V těchto dnech probíhá v naší obci výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení. Akce "Modernizace veřejného osvětlení v obci Líšná" bude z velké části financována z dotace, kterou jsme získali z Programu rozvoje venkova ČR, prostřednictvím MAS Partnerství Moštěnka. Žádost o dotaci jsme předkládali na jaře t.r. V současné době je podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, proběhne samotná realizace a následně bude Obec Líšná žádat o proplacení výdajů. Celkový náklad na akci je 545 tis. Kč, z toho celková výše dotace činí cca. 410 tis. Kč. Obec Líšná bude ze svého rozpočtu dofinancovávat částku cca.136 tis. Kč.
Vyměněno bude 37 kusů sodíkových svítidel za ekologická a ekonomická svítidla s LED technologií, s podstatně nižším výkonem o velikosti 46 W. Parkové osvětlení na návsi zůstane. Jelikož nová LED svítidla budou mít podstatně menší spotřebu el. energie, je naší představou, využít tuto úsporu k tomu, že budeme moct svítit veřejným osvětlením celou noc.

Je možné, že pro mnohé z Vás, zvláště ti, kteří bydlíte takřka "pod světlem", bude změna znatelná a do jisté míry snad i nepříjemná. Nová svítidla s LED technologií mají zcela jistě větší svítivost a poskytují jasné světlo. Je plánováno, že v době asi od 23.30 do 4.30 bude výkon svítidel snížen na polovinu. Tato úprava však bude provedena až po instalaci všech svítidel.
Doufám, že budete s novým VO spokojení a poskytne nám větší komfort při bydlení v naší obci.


Publikováno 21. 9. 2012 12:11

Zúčastnili jsme se IX. Setkání obcí mikroregionu Moštěnka v Horní Moštěnici

DSC_1532b.jpg
V sobotu 23.6.2012 se naše obec zúčastnila zábavného soutěžního klání mikroregionu Moštěnka v Horní Moštěnici. Soutěžní tým Líšné byl složen z těch nej... Samozřejmostí bylo velké nadšení a obrovské nasazení...umístili jsme se na krásném 10. místě :-). Děkuji všem účastníkům a také fotografce Tereze Minářové za pořízení krásných snímků.

Fotogalerie z akce


Publikováno 25. 6. 2012 10:36

A jaké to bylo na Kácení máje 2012?

Datum konání: 26. 5. 2012

DSC_0771.jpg
Tradici Kácení májky jsme se v obci rozhodli obnovit před 15-ti lety, v r. 1997. Od té doby se Kácení májky v Líšné konalo již několikrát, vždy v různých časových odstupech. Kácení máje 2012 bylo v pořadí 8. od r. 1997 a kdo u nás byl letos, určitě nelitoval.
O zábavu bylo určitě postaráno. Krásný průvod masek a všech účinkujících doprovázela dechová hudba Veselka ze Sušic. A co bylo k vidění? Broučci, motýlkové, různí skřítci a tvorové, z nedalekého lesa se připlížili dva hejkalové…svou návštěvou nás poctila delegace šejků z Dubaje, námořníci z lodi Čechy… Také kašpárci, vojáci a různí další, třeba návštěva „mlatců“ z minulosti. Hezkou ozdobou byl také poník „Faroš“, bez kterého by průvod nebyl úplný. Rozhodně bylo nač se dívat. Masky byly krásné, vtipné a u některých nás naprosto uchvátil nápad nebo skvělé líčení. Průvod prošel celou vesnicí, až na Areál Trávníky, kde byl očekáván spoustou návštěvníků. Zde byl připraven pro návštěvníky bohatý program. Hlavním bodem programu bylo vystoupení dětí z MŠ Včelka. Vystoupení bylo perfektně připravené, děti se předvedly, jak nejlépe uměly. Zcela zaslouženě byly odměněny velkým potleskem. Velké uznání patří také všem paním učitelkám z MŠ Včelka, které děti na vystoupení připravovaly. Hezkým zpestřením bylo také vystoupení souboru mažoretek ze ZŠ Dřevohostice.
Před samotným skácením májky jsme se všichni velmi pobavili při scénce na motivy – láska ve filmu a v pohádkách, v podání místních nadšenců. Věřte, byli tací, kteří smíchem i brečeli. Myslím, že tato scénka se určitě zapsala zlatým písmem.
A pak…přišlo na řadu kácení májky v podání místních trpaslíků… Vše se podařilo a májka padla k zemi. Kdo u nás nebyl poprvé ví, že kdo ukořistí samotný vršek májky, bývá po zásluze odměněn. I letos jsme odměnili toho nejrychlejšícho…p. Habčáka z Prus – výstavní domácí slepičkou. V době vaječné krize je to určitě hodnotná odměna. Velkým lákadlem byla i pozdější soutěž – Líšenský tuplák. 10 chlapů soutěžilo o nejkratší čas, za který se dá vypít 1 l piva. Nejlepší „borec“ zvládl vypít tuplák za 10.99 s! Blahopřejeme tak Přemkovi do Troubek.
A co bylo dál? Tančilo se, pilo se a prostě nám bylo veselo. Bylo to krásné a díky všem za účast a hlavně….děkuji všem za pomoc při organizaci celé té naší slávy.
Hanka Jurčíková

Fotografie I. z Kácení máje - autor fotografií:Tereza Minářová
Fotografie II. z Kácení máje - autor fotografií: Roman Kočí
Video ze scénky pod májkou - autor videonahrávky:Tereza Minářová


Publikováno 28. 5. 2012 23:49

Dokončení autobusové čekárny

P5111004.JPG
V těchto dnech se nám podařilo dokončit stavbu nové autobusové čekárny v naší obci. Na níže uvedeném odkazu na fotogalerii můžete nahlédnout, jak stavba probíhala krok za krokem.

První stavební práce započaly na konci listopadu r. 2011, byla položena nová dlažba a obrubníky. V jarních měsících začal pan L. Tomčík s výstavbou samotného objektu čekárny. Samozřejmostí bylo umístit do čekárny noční osvětlení, jelikož je čekárna schována v tmavém koutě.
Postupně jsme pak dokrášlovali okolí, vysázeli jsme okrasné keře a vytvořili kamínkové záhony. Poslední tečkou bylo usazení hodin ve štítové zdi čekárny. Hodiny jsou napojeny na stálý přívod energie, čas je řízen rádiovým signálem DCF 77, z německého města Mainflingen. Potěší i drobný detail, že hodiny jsou celou noc osvícené a tak v kteroukoliv denní a nebo noční dobu, budete znát přesný čas:-).

Doufáme, že čekárna nám bude dobře sloužit, také doufáme ve slušné chování všech, kteří se budou v okolí naší nové čekárničky zdržovat, aby nám co nejdéle vydržela tak krásná jako teď.

Dobrý pocit z něčeho nového je podtržen tím, že se nám na stavbu nové čekárny podařilo získat dotaci z Ministerstva zemědělství, v rámci Programu rozvoje venkova.

Fotografie ZDE


Publikováno 11. 5. 2012 10:13

1 9 16 22 24 Starší