20. 7. Ilja

Zítra: Vítězslav
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Obec Líšná zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání údajů do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce osobních údajů: Obec Líšná,

sídlo: Líšná č. 10, IČ: 00636355, DS: tu9bs86 , telefon: +420 605 536 490, e-mail: ou@obeclisna.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Jana Škařupová, e-mail: kancelar@mostenka.cz, tel. +420 730 590 004.