23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva 

Místní obecně závazné vyhlášky a nařízení

  Platné od:
OZV 1/2023 o místním poplatku za obecni systém odpadového hospodářství - platná.pdf 1.1.2024
OZV 2/2023 o místním poplatku ze psů - platná.pdf 1.1.2024
OZV 1-2022 - o místním poplatku ze psa.pdf

1.1.2023

OZV 2-2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

1.1.2023

 OZV 3-2022 o stanovení společného školského obvodu MŠ - platná.pdf

1.1.2023

 OZV 1-2021 - Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství od 1.1.2022.pdf

1.1.2022

OZV 2-2021 - Stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

1.1.2022

OZV 1-2020 o místním poplatku za komunální odpad

1.1.2021

OZV 4-2019 o stanovení systému sběru odpadů.pdf

1.1.2020

OZV 2-2019 o místním poplatku ze psa.pdf 1.1.2020
OZV 1-2019 školský obvod.pdf 9.10.2019

OZV č. 1-2018 o nočním klidu

1.4.2018

OZV č. 2/2015 Požární řád obce Líšná 13.1.2016
Nařízení 1-2012 Tržní řád

20.12.2012 

Nařízení 1/2010 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací

1.3.2010

OZV č.1/2008  - o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 

15.10.2008

OZV 2-2006 změna OZV 1-2005  - změna územního plánu

17.10.2006

OZV 1-2006 stanovení školského obvodu

17.10. 2006

OZV 1-2005 závazná část ÚPD

8.3.2005

OZV 4-2004 zrušení neinvestičních nákladů na MŠ

1.1.2005

OZV 14 - udržování čistoty veřejných prostr., zeleně a pořádku v obci

20.10.2001

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Usnesení zastupitelstva

2018 - 2022

2015

2014

2013

2012  

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Územní plán obce