25. 4. Marek

Zítra: Oto
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky > Rybářský spolek

Rybářský spolek v Líšné

rybářský revír

rybářský revír

Místní rybářská organizace je registrována u Ministerstva vnitra ČR,

č.j. KS/1-1/69705/07-R , IČO 22690921.

V roce 2007  měl náš spolek evidovaných 32 členů, a to převážně z obce Líšná , ale také z okolních obcí - Čech, Domaželic a Beňova. Ve správě má naše rybářská organizace 2 rybníky v okolí Líšné, a to rybník hlavní v Kosteleckém lese a Včelínek v katastru obce Líšná.

Organizace (bez registrace) působila v obci od roku 1965.

Každoročně je pořádán již tradiční rybářský ples. Na konci roku se vždy koná výroční členská schůze, na které je hodnocena činnost celé organizace za uplynulý rok, jsou přijimáni noví  členové a upravován místní rybářský řád .

O všech záležitostech spolku se hlasuje a jsou vedeny zápisy. Plán  činnosti a  členství v organizaci vyžaduje spoustu brigádnické činnosti.

Členové platí roční poplatky 250 Kč.

RYBNÍK V KOSTELECKÉM LESE

Rybník byl vybudován v roce 1943 na přání paní hraběnky Vrbnové, majitelky lesa. Rybník budovali dělníci, kteří tehdy pracovali v lese za vedení bratrů Martínkových, občanů obce Líšná.

Stavba trvala přibližně 1 rok a měla plochu cca 4.000 m2. Užívaná byla do roku 1953, kdy došlo při silné  bouři k protržení hráze a úplnému vyprázdnění rybníka. Od té doby až do r. 1963 byl rybník prázdný, byl zastavován jen v zimním období pro bruslení mládeže.V roce 1964 se konečně podařilo rybník zastavit trvale a mohly být nasazeny první ryby. Všechny práce byly organizovány mládeží obce jako akce  "Z" .

V průběhu dalších let bylo nutné stávající slabou hráz  zesilovat a zvyšovat až na dnešní stav. Práce na opravě byly neustále konzultovány se Státními lesy. Plocha rybníka se zvětšila na dnešních 6.000m2. Místní rybáři zde pravidelně vysazují ryby, hlavně kapry. Po roce 1989 nastala změna a rybník připadl novým majitelům, manželům Dohnalovým z Holešova, se kterými má místní organizace rybářů  velmi dobré vztahy.

RYBNÍK VČELÍNEK

Rybník byl vybudován v letech 1975 až 1977 z iniciativy místních rybářů. Byl odsouhlasen záměr v uvedené lokalitě na ladem ležící půdě, močálu,  vybudovat rybník, který bude sloužit pro násadbu ryb pro hlavní rybník  v Kosteleckém  lese. Byl vypracován projekt , všemi orgány schválen a dne  20.ledna 1977 byla vydána povolení ke stavbě vodohospodářského díla dle tehdejšího zákona. Celá stavba byla prováděna jako akce "Z".

Po dokončení díla byla ne 9. října 1980provedena kolaudace, na jejímž základě  bylo vydáno povolení  k provozu. Od té doby je  rybník využíván pro účely,  pro které byl vybudován, tj. pro chování rybí násady  do hlavního rybníka.

RYBNÍK VČELÍNEK RYBNÍK VČELÍNEK RYBNÍK VČELÍNEK

Fotografie ze zájezdu do Lednice jsou umístěny na nové webové fotogalerii Rybářského spolku, které jsou umístěny na: