18. 6. Milan

Zítra: Leoš
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Svozy odpadů v r. 2024

Svozy odpadů v r. 2024

Termíny svozu komunálních a tříděných odpadů v r. 2024

Svozy KOMUNÁLNÍHO ODPADU  jsou organizovány dle předchozích zvyklostí v intervalu jednoho měsíce, pouze v měsících 05-08 v intervalu 14 dní.

O případných změnách Vás budeme informovat. 

  • Svoz velkoobjemového odpadu:
  • Svoz nebezpečného odpadu: 

Svozy komunálního odpadu v r. 2024. Svozovým dnem je pondělí a čtvrtek

22.leden 30.kěten 22.srpen
19.únor

10.červen

2.září
18.březen 27.červen 30.září

 15.duben

8.červenec

28.říjen
 2.květen 25.červenec 25.listopad

13.květen

5.srpen

 23.prosinec

 

Svozy plastových obalů r. 2024. Svozovým dnem je středa

 10.leden  29.květen 16.říjen
 7.únor 26.červen 13.listopad
 6.březen 24.červenec  11.prosinec
 3.duben 21.srpen  
1.květen 18.září  

 

Svozy papíru r. 2024. Svozovým dnem je pátek 

 19.leden  7.červen  25.říjen
 16.únor  5.červenec  22.listopad
 15.březen  2.srpen  20.prosinec
 12.duben  30.srpen  
 10.květen  27.září  

 

Plastové obaly se sbírají ve žlutých samozatahovacích pytlích, které jste na přelomu roku obdrželi od obecního úřadu (můžete použít ale i jiné plastové pytle, které dobře uzavřete). Pytle jsou zavazovací, prosíme - uzavírejte  je tak, aby při manipulaci s nimi nedošlo k otevření a vysypání obsahu pytle!!! Pytle s tříděnými obaly prosíme ukládejte na obvyklá svozová místa.

Pokud budete chtít pytle s plastovým odpadem uložit na sběrné místo k obecnímu úřadu, dejte pytel vedle kontejneru. Stává se pak, že kontejnery jsou plné pytlů a do kontejnerů pak nejde vložit drobný plastový odpad. Pytle dobře uzavřete a postavte ke kontejneru

Dále se v naší obci provádí sběr nebezpečného odpadu (2x ročně na jaře a na podzim) a sběr velkoobjemového komunálního odpadu (2x ročně - většinou v dubnu a v září). Termíny svozů budou upřesněny s dostatečným časovým předstihem, jak na těchto stránkách, tak prostřednictvím obecního rozhlasu a vyvěšením informačních letáků na obvyklých místech.

Sběr biologického odpadu - sběr a svoz biologického odpadu je zajišťován v období od března do listopadu (dle klimatických podmínek) jeho odebíráním na stanovišti přímo do zvláštní sběrné nádoby k tomuto účelu určené (velkoobjemový kontejner bývá přistaven na prostranství u zvonice). Kontejnery jsou odváženy průběžně, dle naplněnosti.

  TERMÍN
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU (bude aktualizován) 
   
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU (bude aktualizován) 
   

 

KONTEJNERY NA ODPADY NA SBĚRNÉM STANOVIŠTI U OBECNÍHO ÚŘADU

 
  barva počet info
PLASTY žlutá 2

Žluté kontejnery pro příležitostné producenty plastových obalů.

Nadále z domácností třídíme plasty do plastových pytlů, které odevzdáváme na sběrná stanoviště v daném čase (dle harmonogramu).

Plastové pytle s odpadem můžete také ukládat "KE KONTEJNERŮM"!!!...ne dovnitř!!!.      Pak se do kontejnerů nevejde drobný odpad.

       
SKLO zelená 3 Kontejnery jsou určeny pro sběr barevného sklad.
       
PAPÍR modrá 3  
       
OLEJ

černá s výřezem

1

Černá nádoba na odpad o objemu 240 l s výřezem. Do nádoby vhazujte rostlinný olej v PET láhvích (dobře uzavřených)!!!

Olej musí být čistý, bez pevných částic!!!(strouhanka atp.). Olej doma slévejte do větší nádoby a po usazení kalu odlejte čistý olej. Ten pak odevzdejte.

KOVOVÉ OBALY

hnědá 1 Hnědá nádoba na odpad o objemu 240l.
       

KOMUNÁLNÍ ODPAD

červná  2 Červená nádoba na odpad o objemu 240 l.

Do kontejneru na PLASTY patří:

Do kontejneru na PAPÍR patří:

+ plastové sáčky, tašky a fólie

+ kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin

+ PET lahve od nápojů

+ plastové obaly od drogistického aj. zboží

+ plastové výrobky (přepravky, hračky, kartáčky atd.)

+ noviny a časopisy

+ reklamní letáky

+ kancelářský papír

+ sešity, knihy

+ jiný neznečištěný papír

  (sáčky, obálky atd.)

   

Do kontejneru na PLASTY nepatří:

Do kontejneru na PAPÍR nepatří:

- textilie z umělých vláken

- linolea a výrobky z PVC

- plasty s příměsí jiných materiálů (kabely, videokazety)

- guma, molitan

- plasty znečištěné chemickými látkami, oleji atd.

- uhlový papír (kopírák)

- voskovaný papír

- kartonový papír

- znečištěný papír

  (mastný, mokrý, od potravin apod.)

- pleny a hygienické potřeby

- dehtový papír

- papírové obaly kombinované

  s plasty a kovovými fóliemi

   

 Do zelených kontejnerů na SKLO patří:

Do kontejneru na SKLO nepatří:

+ sklo barevné i čiré

+ lahve od nápojů (bez uzávěrů),

+ nevratné skleněné lahve od nápojů

+ velké skleněné střepy

+ tabulové sklo (bez drátěné vložky)

+ skleněné vázy, sklenice, dózy

- keramika a porcelán

- pokovené a zlacené sklo

- dráto-sklo