18. 5. Nataša

Zítra: Ivo
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > "Okno do dětského světa" - výměna oken a dveří v MŠ Včelka

"Okno do dětského světa" - výměna oken a dveří v MŠ VčelkaDatum konání: 07-08/2013

P1020814.JPG
„Okno do dětského světa“ je název projektu, se kterým obec Líšná, ve spolupráci s MŠ, obhajovala na jaře letošního roku v 9. výzvě programu LEADER 2007-2013 (v rámci 18. kola Programu rozvoje venkova), prostřednictvím MAS - Partnerství Moštěnka, svou žádost o dotaci. Projekt byl úspěšný, z celkového počtu 42 hodnocených projektů, jsme byli vybráni mezi 22 podpořených,v rámci Partnerství Moštěnka a dotace pro naší MŠ byla schválena. Celkové náklady na výměnu oken a dveří činily cca 850 000,- Kč. Z toho získaná výše dotace činí cca 500 000,- Kč. Pokládáme zisk tohoto dotačního příspěvku za velký úspěch, tím více, že mnozí možná víte, že v posledních letech je to již druhá dotace získaná prostřednictvím MAS – Partnerství Moštěnka pro naši MŠ.

A tak jsme, po velké rekonstrukci zdravotechniky v červenci a srpnu 2010, o letošních prázdninách opět „obrátili školku vzhůru nohama“:-).

Rekonstrukce začala po období velkého plánování a chystání,
18. července 2013. Školka byla v tuto dobu, díky zaměstnancům školky a rodičům dětí z MŠ, již perfektně připravena, vyklizena a zabezpečena pro nastávající období stavebních prací. Firma Sulko s.r.o., která byla dodavatelem oken a dveří, provedla velmi dobrou práci. Ocenili jsme zejména velmi šetrný přístup montážníků při bouracích pracích. Nic nebylo poničeno více, než bylo potřeba, veškeré práce byly prováděny s velkou opatrností tak, abychom při úklidu měli co nejméně zbytečné práce. Montáž byla ukončena 7.8.2013.

V budově bylo vyměněno celkem 43 ks oken a 5 ks dveří. Na vchodové dveře, kterými vchází děti do MŠ, byly instalovány nové zvonky s videokamerami a s el. vrátným. Zcela určitě zajistí větší komfort pro pedagogy v MŠ, kteří nemusí odbíhat od dětí ze tříd
a mohou dveře obsluhovat „na dálku.

Cílem projektu byla také změna technických parametrů oken. Původní velká, dvoudílná okna o rozměrech 120 x 210 cm, s ventilační spodní částí a výklopnou vrchní částí, byla nahrazena oknem třídílným. Zůstala spodní ventilační část, byla však zvětšena a původní výklopná vrchní část byla nahrazena otvíravým typem okna dovnitř budovy, děleným na dvě části. K tomuto řešení jsme přistoupili zejména z důvodu větší bezpečnosti práce, ale také z důvodu usnadnění čištění a údržby.

Ve třídách a pracovnách jsou na oknech instalovány žaluzie, které zabrání sluníčku nadměrnému prohřívání místností a také v době odpoledního klidu dokážou dětem navodit příjemné odpočinkové prostředí. Velkým plusem je také výběr okenního profilu, který mají děti nainstalován ve třídách. Rámy těchto oken jsou opatřeny takovým systémem větrání, který využívá ztrátového tepla z místností. Je využito povrchové teploty rámu a do místnosti rámem okna pak proudí již „předehřátý“ vzduch. Ve třídách je tedy možné větrat s menšími tepelnými ztrátami.
Samozřejmostí bylo také osazení oken sítěmi proti hmyzu, což také přispěje ke zvýšení komfortu pobytu v budově.

Při rekonstrukci jsme neopomněli také zlepšení pracovního prostředí pro paní kuchařky, které pracují ve vývařovně MŠ. Jelikož jejich pracoviště bylo vždy prosluněné až příliš, byly na okna vývařovny instalovány předokenní rolety, které zajistí v jakoukoliv denní dobu ztlumení slunečního svitu a tím snížení teploty ve vývařovně.

Celkově bylo projektem řešeno ještě několik dalších technických zlepšení, která mají vést ke zkomfortnění pracovního prostředí pro všechny, v rámci celé budovy. Uvidí se až časem, zda příprava na tuto akci byla opravdu pečlivá a dostatečná a zda se nám podařilo vyřešit problémy v budově zcela a nebo jen z části.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci díla, paní ředitelce Iloně Zapletálkové, která se zapojila do projektu a velmi úspěšně jej prezentovala při výběrovém slyšení v Kostelci u Holešova, ale také za její pozitivní přístup k celé akci
a za velmi dobrou spolupráci. Děkujeme také MAS Partnerství Moštěnka, které pro nás žádost o dotaci zpracovávalo a velké díky patří také pracovnicím MŠ, které nejen, že budovu připravily pro rekonstrukci, ale také ji po rekonstrukci uklidily. Právě ony realizaci projektu dovedly do úspěšného konce a nejvíce přiložily ruku k dílu. Samozřejmě nezapomínáme i na rodiče dětí, kteří obětovali svůj volný čas a přišli nám do školky pomoct a také na členy Rybářského spolu Líšná, kteří nám byli vydatnými pomocníky. Díky patří také všem dalším partnerům projektu. Všem ještě jednou moc děkujeme.

Dílo je hotovo, doufejme, že bude sloužit našim dětem dalších několik desetiletí a doufejme, že se nám stav budovy MŠ podaří i nadále zlepšovat. Rekonstrukce budovy byla započata již v r. 2010 výměnou zdravotechniky. V červenci r. 2012 jsme s rekonstrukcí budovy pokračovali zateplením stropů nad třídou a hernou, minerální foukanou vatou. Teplotní rozdíl ve třídách, vypozorovaný před a po zateplení stropu, činí cca 3 C.

V příštích letech nás zde ještě čeká spousta práce, kromě drobných oprav to bude výměna otopného systému a oprava střech na budově….je toho ještě mnoho, ale nejde vše najednou.

H. Jurčíková

Níže přikládáme odkaz na fotogalerii z akce

Fotogalerie