Drobečková navigace

Úvodní stránka > Svozy odpadů v r. 2020

 Svozy odpadů v r. 2020

 OZV 4-2019 o stanovení systému sběru odpadů.pdf

Svozy jsou organizovány dle předchozích zvyklostí v intervalu jednoho měsíce,

pouze v měsících 05-08 v intervalu 14 dní.

O případné změně Vás budeme informovat.

HARMONOGRAM SVOZŮ KOMUNÁLNÍHO ODPADU BYL K 11.5.2020 UPRAVEN!!!

Harmonogram od 11.5. ke stažení zde !!!

MIMOŘÁDNÉ SVOZY ODPADŮ V LETNÍCH MĚSÍCÍCH BUDOU V ÚTERÝ!!!,       

OSTATNÍ SVOZY ZŮSTÁVAJÍ VE STŘEDU!!!!

Svozy směsného komunálního odpadu r. 2020 

7.1. 27.5. 19.8.
5.2. 

9.6.

(termín 10.6. zrušen)!!!

16.9.
4.3.  24.6. 14.10.
1.4. 

7.7.

(termín 8.7. zrušen)!!!

 11.11.
 29.4. 22.7. 9.12.

12.5. 

(termín 13.5. zrušen)!!!

4.8.

(termín 5.8. zrušen)!!!

 

Svozy plastových obalů r. 2020 - svozový den STŘEDA
15.1.  3.6. 21.10. 
 12.2.  1.7. 18.11. 
11.3.   29.7. 16.12. 
 8.4.  26.8.  ...
 6.5.  23.9.  …

Plastové obaly se sbírají ve žlutých samozatahovacích pytlích, které jste na přelomu roku obdrželi od obecního úřadu (můžete použít ale i jiné plastové pytle, které dobře uzavřete). Pytle jsou zavazovací, prosíme - uzavírejte  je tak, aby při manipulaci s nimi nedošlo k otevření a vysypání obsahu pytle!!! Pytle s tříděnými obaly prosíme ukládejte na obvyklá svozová místa.

Pokud budete chtít pytle s plastovým odpadem uložit na sběrné místo k obecnímu úřadu, dejte pytel vedle kontejneru. Stává se pak, že kontejnery jsou plné pytlů a do kontejnerů pak nejde vložit drobný plastový odpad. Pytle dobře uzavřete a postavte ke kontejneru. Nejlépe, aby na sběrném místě nebyly moc dlouho, dovážejte je až několika málo dnech před samotným svozem...cca 3 dny.

Komu nestačí obsah své nádoby na komunální odpad, může si na obci zakoupit zelený pytel, který pak naplněný může postavit k popelnici a svozová firma Vám jej odveze.

Dále se v naší obci provádí sběr nebezpečného odpadu (2x ročně na jaře a na podzim) a sběr velkoobjemového komunálního odpadu (2x ročně - většinou v dubnu a v září). Termíny svozů budou upřesněny s dostatečným časovým předstihem, jak na těchto stránkách, tak prostřednictvím obecního rozhlasu a vyvěšením informačních letáků na obvyklých místech.

Sběr biologického odpadu - sběr a svoz biologického odpadu je zajišťován v období od března do listopadu (dle klimatických podmínek) jeho odebíráním na stanovišti přímo do zvláštní sběrné nádoby k tomuto účelu určené (velkoobjemový kontejner bývá přistaven na prostranství u zvonice). Kontejnery jsou odváženy průběžně, dle naplněnosti.

 

  TERMÍN LETÁK KE STAŽENÍ
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 25.-29.9.2020  Líšná VOK.pdf 
     
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 17.10.2020 Líšná NO.pdf
     

  

 

KONTEJNERY NA ODPADY NA SBĚRNÉM STANOVIŠTI 

U OBECNÍHO ÚŘADU

 
  barva počet info
PLASTY žlutá 2

Žluté kontejnery pro příležitostné producenty plastových obalů.

Nadále z domácností třídíme plasty do plastových pytlů, které odevzdáváme na sběrná stanoviště v daném čase (dle harmonogramu).

Plastové pytle s odpadem můžete také ukládat "KE KONTEJNERŮM"!!!...ne dovnitř!!!.      Pak se do kontejnerů nevejde drobný odpad.

       
SKLO zelená 3 Kontejnery jsou určeny pro sběr barevného sklad.
       
PAPÍR modrá 1  
       
OLEJ černá 1

Černá nádoba na odpad o objemu 240 l s výřezem. Do nádoby vhazujte rostlinný olej v PET láhvích (dobře uzavřených)!!!

Olej musí být čistý, bez pevných částic!!!(strouhanka atp.). Olej doma slévejte do větší nádoby a po usazení kalu odlejte čistý olej. Ten pak odevzdejte.

KOVOVÉ OBALY

hnědá 1 Hnědá nádoba na odpad o objemu 240l.
       

KOMUNÁLNÍ ODPAD

červená 1 Červená nádoba na odpad o objemu 240 l.

 

 

 Do kontejneru na PLASTY patří:

 Do kontejneru na PAPÍR patří:

+ plastové sáčky, tašky a fólie

+ kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin

+ PET lahve od nápojů

+ plastové obaly od drogistického aj. zboží

+ plastové výrobky (přepravky, hračky, kartáčky atd.)

+ noviny a časopisy

+ reklamní letáky

+ kancelářský papír

+ sešity, knihy

+ jiný neznečištěný papír

  (sáčky, obálky atd.)

   

 Do kontejneru na PLASTY nepatří:

 Do kontejneru na PAPÍR nepatří:

- textilie z umělých vláken

- linolea a výrobky z PVC

- plasty s příměsí jiných materiálů (kabely, videokazety)

- guma, molitan

- plasty znečištěné chemickými látkami, oleji atd.

- uhlový papír (kopírák)

- voskovaný papír

- kartonový papír

- znečištěný papír

  (mastný, mokrý, od potravin apod.)

- pleny a hygienické potřeby

- dehtový papír

- papírové obaly kombinované

  s plasty a kovovými fóliemi

   

 Do zelených kontejnerů na SKLO patří:

Do kontejneru na SKLO nepatří:

+ sklo barevné i čiré

+ lahve od nápojů (bez uzávěrů),

+ nevratné skleněné lahve od nápojů

+ velké skleněné střepy

+ tabulové sklo (bez drátěné vložky)

+ skleněné vázy, sklenice, dózy

- keramika a porcelán

- pokovené a zlacené sklo

- drátosklo

 

24. 10. Nina

Zítra: Beáta

znak obce

Zasílání aktualit OÚ

Zájemci o zasílání aktualit z OÚ, zašlete prosím svoji mailovou adresu na mail: starosta@obeclisna.cz, nebo svůj požadavek napište správci stránek

ZDE

CZECH POINT

Czech point u nás - pro Vás.http://www.czechpoint.cz/web/

Venkovské turistické   informační centrum Dřevohostice
VTIC_logo_150.jpg

 

Policie ČR  -  územní odbor Přerovhttp://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx

 

Síť pomoci Moštěnkahttps://sitpomoci.cz/

 

MAS - Partnerství Moštěnkahttp://www.mas-mostenka.cz/

 

Mikroregion Moštěnkawww.mostenka.CZ

 

Kraj pod Hostýnemhttp://www.hostynsko.cz/

 

Kraj pod Hostýnem ožíváhttp://hostynsko.cz/

 

Návštěvnost stránek

194858
pata_lisna.jpg