29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Indiánské léto, aneb těšíme se na prázdniny...

Datum konání: 20. 6. 2015

Srdečně Vás všechny zveme do Líšné na předprázdninovou akci nejen pro děti :-).

Těšíme se na Vás v Líšné, na areálu Trávníky, 20.6.2015 od 15.00 hod.


Publikováno 28. 5. 2015 13:10

Tříděné odpady

Na  sběrné místo za obecním úřadem byly nově umístěny kontejnery na drobné kovové odpady a kontejner na plastové obaly.

Nyní můžete na tomto sběrném místě ukládat:

 

-          PLASTY do žlutého kontejneru (je umístěn dodatečně pro příležitostné producenty odpadů – nadále budeme v obci sbírat plasty formou pytlového sběru)

-          PAPÍR do modrého kontejneru

-          KOVOVÉ OBALY do hnědého kontejneru (plastová popelnice hnědé barvy o objemu 240l)

-          SKLO do zelených kontejnerů

 

Vzhledem k tomu, že jste doposud byli zvyklí dávat papír do žlutého kontejneru, který se vybíral pro potřeby školky, věnujte této změně prosím pozornost. NOVĚ TEDY PAPÍR DÁVEJTE DO MODRÉHO KONTEJNERU!!! Papír z tohoto kontejneru budou i nadále hasiči sbírat pro potřeby naší MŠ.

 

Níže pro Vaši orientaci uvádím, co všechno se může do kontejnerů dávat. Tabulka neobsahuje ještě drobný kovový odpad.

 Letáček - co vhazovat do nádoby na drobný kovový odpad ke stažení ZDE

 Do kontejneru na PLASTY patří:

 

 Do kontejneru na PAPÍR patří:

+ plastové sáčky, tašky a fólie

+ kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin

+ PET lahve od nápojů

+ plastové obaly od drogistického aj. zboží

+ plastové výrobky (přepravky, hračky, kartáčky atd.)

 

+ noviny a časopisy

+ reklamní letáky

+ kancelářský papír

+ sešity, knihy

+ jiný neznečištěný papír

  (sáčky, obálky atd.)

 Do kontejneru na PLASTY nepatří:

 

 Do kontejneru na PAPÍR nepatří:

- textilie z umělých vláken

- linolea a výrobky z PVC

- plasty s příměsí jiných materiálů (kabely, videokazety)

- guma, molitan

- plasty znečištěné chemickými látkami, oleji atd.

 

- uhlový papír (kopírák)

- voskovaný papír

- kartonový papír

- znečištěný papír

  (mastný, mokrý, od potravin apod.)

- pleny a hygienické potřeby

- dehtový papír

- papírové obaly kombinované

  s plasty a kovovými fóliemi

     

 Do zelených kontejnerů na SKLO patří:

 

Do kontejneru na sklo nepatří:

+ sklo barevné i čiré

+ lahve od nápojů (bez uzávěrů),

+ nevratné skleněné lahve od nápojů

+ velké skleněné střepy

+ tabulové sklo (bez drátěné vložky)

+ skleněné vázy, sklenice, dózy

 

  keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla.

 


Publikováno 12. 3. 2015 18:55

Spalování plastů - info

Datum konání: 1. 10. 2014 - 30. 3. 2015

S příchodem topné sezony se na Vás obracím se žádostí o zamyšlení se nad problematikou spalování plastů v kotlech a kamnech na tuhá paliva.

Velká část z obyvatel naší obce ve svých domech tuhými palivy topí. Bohužel ne všichni topíte jen dřevem,  jsou mezi Vámi i takoví, kteří spalují plasty a podobné nevhodné látky, které do kamen určitě nepatří. Přílohou této aktuality je informační letáček, který se týká právě spalování nevhodných materiálů. Níže pod textem přikládám výtah z článku, který byl uveden na stránkách Krajské sítě environmentálních center. Jsou to informace velmi závažné a určitě důležité.

Žádám Vás důrazně, pokud ve svých domácích kotlech spalujete nevhodné látky, abyste tak nečinili. Vyrábíte tak toxické látky přímo u sebe doma a otravujete tak sebe, své blízké, své zahrady a plodiny, které zde pěstujete. Zplodiny, které ze spalování plastů vznikají jsou vysoce zdraví škodlivé.

V obci se provádí sběr plastů, využívejte této možnosti a chovejte se ekologicky.

 

Děkuji za přečtení, H. Jurčíková

 

 

Jak jistě víte, zbavovat se plastů jejich pálením je obecně velmi nevhodné a škodlivé (kromě toho pálení odpadů není zákonné). Spektrum a nebezpečnost spalin se však výrazně liší podle toho o jaký plast se konkrétně jedná a kde a při jaké teplotě se plasty pálí. Ve spalovnách (jakkoliv nejsou ideálním způsobem zneškodňování odpadů) je při hoření docilováno vysoké teploty a plyny vznikající hořením jsou následně nákladně čištěny, než vyletí z komínu do ovzduší. Při dokonalém spalování PET (polyetylen-tereftalátu), který je plastem obsahujícím v molekule pouze uhlík, vodík a kyslík, vzniká pouze oxid uhličitý a voda. Problém je, že v domácích kamnech a kotlích takového ideálního spalování jen těžko dosáhneme a plasty v sobě narozdíl od suchého dřeva nemají množství pórů a přístup kyslíku při hoření je v případě plastů včetně PET mnohem horší. Díky tomu jsou z hlediska pálení plastů nejméně škodlivé tenké nebarevné mikrotenové sáčky, u kterých je možno v pořádném neskomírajícím ohni docílit téměř dokonalého spalování. PET lahve jsou silnější a snadněji vzniká větší množství a spektrum škodlivin. Jimi se zabývala při hoření za obvyklých domácích podmínek studie A. N. Garcíi v roce 2003. 73% obsaženého uhlíku bylo spáleno na jeho oxidy, ale z toho přes 13% na toxický oxid uhelnatý (váže se na červené krvinky místo kyslíku). 15,6% plynů vzniklých hořením pak byly těkavé uhlovodíky (methan, ethen, toluen, karcinogenní benzen, aj.), 2,9% tvořily PA H (polycyklické aromatické uhlovodíky), z nichž většina působí negativně na zdraví organismů (např. silně karcinogenní benz(a)pyren vzniká v množství 30 mg na 1 kg spálených PET). V malém, ale značně proměnlivém množství se uvolňují i jedovaté dioxiny (ty vznikají dost i pálením nedostatečně proschlého dřeva). U plastů obsahující cyklické řetězce (polystyren aj.) a především další prvky (PVC (v řetezci chlor), polyurethany, aj.) je spektrum a nebezpečnost spalin ještě horší. Slyšel jsem o tom, že plastové etikety na některých PET-lahvích jsou přímo z PVC aniž by to z jejich označení bylo patrné. Pokud je to pravda, škodlivost spálení takové PET lahve by se ještě výrazně zvýšila (hořením PVC vznikají jedy jako vinylchlorid či fosgen!).

Toto jsou, jak jistě uznáte, dostatečné důvody pro to PET lahve nepálit. Znovu ovšem připomínám, že co a hlavně v jakém množství hořením vzniká, závisí velmi na podmínkách hoření. Nejhorší je doutnající přidušený oheň, když kamna nemají "správný tah" apod. Stanovit jasně negativní účinek na zdraví také není možné, protože vztah dávky a účinku zde není jednoduchý. Predikovatelnost ztěžuje fakt, že látky působí společně ve směsi, což je jiné, než kdyby působily každá zvlášť, jako při klinickém testování. Přirozeně však účinek stoupá s koncentrací škodlivin a délkou expozice. Záleží potom také hodně na zdravotním stavu a dispozicích konkrétního člověka. Karcinogenita a jedovatost mnoha látek vznikajících nedokonalým spalováním plastů však byla jasně prokázána.


Publikováno 31. 10. 2014 14:16

Fotogalerie z táboráku

 

Fotogalerie z táboráku na níže uvedeném odkazu:

http://obeclisna.rajce.idnes.cz/16.8.2014_Kdo_si_hraje_nezlobi%2C_aneb_taborak_v_Lisne/

V sobotu 16.8. se v Líšné po dvou letech opět rozhořel letní, táborový oheň. Prázdninové odpoledne bylo připraveno jako akce pro děti, s názvem - Kdo si hraje, nezlobí. A kromě toho, že nezlobili malí, nezlobili ani velcí. Pobavení se v tomto hezkém dni našlo pro všechny. Děti absolvovaly připravený soutěžní okruh a za své snažení byly odměněny hezkým překvapením v podobě dárkového balíčku a malby na obličej. "Dospěláci" se utkali v malém "Líštěnském poháru" o střeleckého mistra :-). Operativně byly vyhlášeny dvě kategorie...muži a ženy. První dva výherci z každé kategorie pak kromě odměny získali ještě privilegium v podobě možnosti zapálení večerního táborového ohně. Se setměním pak přišlo ještě malé překvapení v podobě ohňostroje. Bohužel, i pro organizátory bylo velké překvapení, jak byl ohňostroj opravdu "malým" překvapením :-(.  Akce se podařila a snad budeme příští rok v tradici "táborových ohňů" pokračovat.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se na přípravě tohoto dne podíleli. Příprava a organizace byla velmi náročná a bez všech těch pomocníků by to určitě nešlo. MOC DÍKY VŠEM!
Nádherné fotografie z tohoto dne byly pořízeny Terezou Minářovou.


Publikováno 27. 8. 2014 9:58

"Okno do dětského světa" - výměna oken a dveří v MŠ Včelka

Datum konání: 07-08/2013

P1020814.JPG
„Okno do dětského světa“ je název projektu, se kterým obec Líšná, ve spolupráci s MŠ, obhajovala na jaře letošního roku v 9. výzvě programu LEADER 2007-2013 (v rámci 18. kola Programu rozvoje venkova), prostřednictvím MAS - Partnerství Moštěnka, svou žádost o dotaci. Projekt byl úspěšný, z celkového počtu 42 hodnocených projektů, jsme byli vybráni mezi 22 podpořených,v rámci Partnerství Moštěnka a dotace pro naší MŠ byla schválena. Celkové náklady na výměnu oken a dveří činily cca 850 000,- Kč. Z toho získaná výše dotace činí cca 500 000,- Kč. Pokládáme zisk tohoto dotačního příspěvku za velký úspěch, tím více, že mnozí možná víte, že v posledních letech je to již druhá dotace získaná prostřednictvím MAS – Partnerství Moštěnka pro naši MŠ.

A tak jsme, po velké rekonstrukci zdravotechniky v červenci a srpnu 2010, o letošních prázdninách opět „obrátili školku vzhůru nohama“:-).

Rekonstrukce začala po období velkého plánování a chystání,
18. července 2013. Školka byla v tuto dobu, díky zaměstnancům školky a rodičům dětí z MŠ, již perfektně připravena, vyklizena a zabezpečena pro nastávající období stavebních prací. Firma Sulko s.r.o., která byla dodavatelem oken a dveří, provedla velmi dobrou práci. Ocenili jsme zejména velmi šetrný přístup montážníků při bouracích pracích. Nic nebylo poničeno více, než bylo potřeba, veškeré práce byly prováděny s velkou opatrností tak, abychom při úklidu měli co nejméně zbytečné práce. Montáž byla ukončena 7.8.2013.

V budově bylo vyměněno celkem 43 ks oken a 5 ks dveří. Na vchodové dveře, kterými vchází děti do MŠ, byly instalovány nové zvonky s videokamerami a s el. vrátným. Zcela určitě zajistí větší komfort pro pedagogy v MŠ, kteří nemusí odbíhat od dětí ze tříd
a mohou dveře obsluhovat „na dálku.

Cílem projektu byla také změna technických parametrů oken. Původní velká, dvoudílná okna o rozměrech 120 x 210 cm, s ventilační spodní částí a výklopnou vrchní částí, byla nahrazena oknem třídílným. Zůstala spodní ventilační část, byla však zvětšena a původní výklopná vrchní část byla nahrazena otvíravým typem okna dovnitř budovy, děleným na dvě části. K tomuto řešení jsme přistoupili zejména z důvodu větší bezpečnosti práce, ale také z důvodu usnadnění čištění a údržby.

Ve třídách a pracovnách jsou na oknech instalovány žaluzie, které zabrání sluníčku nadměrnému prohřívání místností a také v době odpoledního klidu dokážou dětem navodit příjemné odpočinkové prostředí. Velkým plusem je také výběr okenního profilu, který mají děti nainstalován ve třídách. Rámy těchto oken jsou opatřeny takovým systémem větrání, který využívá ztrátového tepla z místností. Je využito povrchové teploty rámu a do místnosti rámem okna pak proudí již „předehřátý“ vzduch. Ve třídách je tedy možné větrat s menšími tepelnými ztrátami.
Samozřejmostí bylo také osazení oken sítěmi proti hmyzu, což také přispěje ke zvýšení komfortu pobytu v budově.

Při rekonstrukci jsme neopomněli také zlepšení pracovního prostředí pro paní kuchařky, které pracují ve vývařovně MŠ. Jelikož jejich pracoviště bylo vždy prosluněné až příliš, byly na okna vývařovny instalovány předokenní rolety, které zajistí v jakoukoliv denní dobu ztlumení slunečního svitu a tím snížení teploty ve vývařovně.

Celkově bylo projektem řešeno ještě několik dalších technických zlepšení, která mají vést ke zkomfortnění pracovního prostředí pro všechny, v rámci celé budovy. Uvidí se až časem, zda příprava na tuto akci byla opravdu pečlivá a dostatečná a zda se nám podařilo vyřešit problémy v budově zcela a nebo jen z části.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci díla, paní ředitelce Iloně Zapletálkové, která se zapojila do projektu a velmi úspěšně jej prezentovala při výběrovém slyšení v Kostelci u Holešova, ale také za její pozitivní přístup k celé akci
a za velmi dobrou spolupráci. Děkujeme také MAS Partnerství Moštěnka, které pro nás žádost o dotaci zpracovávalo a velké díky patří také pracovnicím MŠ, které nejen, že budovu připravily pro rekonstrukci, ale také ji po rekonstrukci uklidily. Právě ony realizaci projektu dovedly do úspěšného konce a nejvíce přiložily ruku k dílu. Samozřejmě nezapomínáme i na rodiče dětí, kteří obětovali svůj volný čas a přišli nám do školky pomoct a také na členy Rybářského spolu Líšná, kteří nám byli vydatnými pomocníky. Díky patří také všem dalším partnerům projektu. Všem ještě jednou moc děkujeme.

Dílo je hotovo, doufejme, že bude sloužit našim dětem dalších několik desetiletí a doufejme, že se nám stav budovy MŠ podaří i nadále zlepšovat. Rekonstrukce budovy byla započata již v r. 2010 výměnou zdravotechniky. V červenci r. 2012 jsme s rekonstrukcí budovy pokračovali zateplením stropů nad třídou a hernou, minerální foukanou vatou. Teplotní rozdíl ve třídách, vypozorovaný před a po zateplení stropu, činí cca 3 C.

V příštích letech nás zde ještě čeká spousta práce, kromě drobných oprav to bude výměna otopného systému a oprava střech na budově….je toho ještě mnoho, ale nejde vše najednou.

H. Jurčíková

Níže přikládáme odkaz na fotogalerii z akce

Fotogalerie


Publikováno 26. 8. 2013 13:37

Platnost OZV vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Na základě četných stížností občanů z posledních několika dní, Vám připomínám, že v naší obci je stále v platnosti vyhláška č. 1/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Stížnosti se týkaly zejména řezání palivového dříví a sečení trávy v neděli. Vyhláška je přiložena v souboru níže. Žádáme Vás o její dodržování.

OZV 1/2008


Publikováno 3. 6. 2013 11:58

Obecní úřad Líšná - změna úředních hodin

Datum konání: 3. 6. 2013

Oznamujeme vám změnu úředních hodin na Obecním úřadě v Líšné.
Pondělní úřední hodiny se ze 17.00 - 18.30 hod přesunují na 15.30-17.00 hod. Středa zůstává nezměněna, tedy 8.00 - 9.00 hod. Změna platí od 3.6.2013.

Budete-li potřebovat vyřídit jakoukoliv záležitost mimo úřední hodiny a jsme v kanceláři, můžete přijít kdykoliv. Pokud budete chtít dohodnout schůzku v mimořádném čase a termínu, zcela jistě to nebude problém, po předchozí dohodě.

Kontakty: Ing. Josef Motáň: 775 419 146, Hana Jurčíková: 605 536 490. Děkujeme za pochopení.


Publikováno 27. 5. 2013 11:35

Modernizace veřejného osvětlení

V těchto dnech probíhá v naší obci výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení. Akce "Modernizace veřejného osvětlení v obci Líšná" bude z velké části financována z dotace, kterou jsme získali z Programu rozvoje venkova ČR, prostřednictvím MAS Partnerství Moštěnka. Žádost o dotaci jsme předkládali na jaře t.r. V současné době je podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, proběhne samotná realizace a následně bude Obec Líšná žádat o proplacení výdajů. Celkový náklad na akci je 545 tis. Kč, z toho celková výše dotace činí cca. 410 tis. Kč. Obec Líšná bude ze svého rozpočtu dofinancovávat částku cca.136 tis. Kč.
Vyměněno bude 37 kusů sodíkových svítidel za ekologická a ekonomická svítidla s LED technologií, s podstatně nižším výkonem o velikosti 46 W. Parkové osvětlení na návsi zůstane. Jelikož nová LED svítidla budou mít podstatně menší spotřebu el. energie, je naší představou, využít tuto úsporu k tomu, že budeme moct svítit veřejným osvětlením celou noc.

Je možné, že pro mnohé z Vás, zvláště ti, kteří bydlíte takřka "pod světlem", bude změna znatelná a do jisté míry snad i nepříjemná. Nová svítidla s LED technologií mají zcela jistě větší svítivost a poskytují jasné světlo. Je plánováno, že v době asi od 23.30 do 4.30 bude výkon svítidel snížen na polovinu. Tato úprava však bude provedena až po instalaci všech svítidel.
Doufám, že budete s novým VO spokojení a poskytne nám větší komfort při bydlení v naší obci.


Publikováno 21. 9. 2012 12:11

Zúčastnili jsme se IX. Setkání obcí mikroregionu Moštěnka v Horní Moštěnici

DSC_1532b.jpg
V sobotu 23.6.2012 se naše obec zúčastnila zábavného soutěžního klání mikroregionu Moštěnka v Horní Moštěnici. Soutěžní tým Líšné byl složen z těch nej... Samozřejmostí bylo velké nadšení a obrovské nasazení...umístili jsme se na krásném 10. místě :-). Děkuji všem účastníkům a také fotografce Tereze Minářové za pořízení krásných snímků.

Fotogalerie z akce


Publikováno 25. 6. 2012 10:36

A jaké to bylo na Kácení máje 2012?

Datum konání: 26. 5. 2012

DSC_0771.jpg
Tradici Kácení májky jsme se v obci rozhodli obnovit před 15-ti lety, v r. 1997. Od té doby se Kácení májky v Líšné konalo již několikrát, vždy v různých časových odstupech. Kácení máje 2012 bylo v pořadí 8. od r. 1997 a kdo u nás byl letos, určitě nelitoval.
O zábavu bylo určitě postaráno. Krásný průvod masek a všech účinkujících doprovázela dechová hudba Veselka ze Sušic. A co bylo k vidění? Broučci, motýlkové, různí skřítci a tvorové, z nedalekého lesa se připlížili dva hejkalové…svou návštěvou nás poctila delegace šejků z Dubaje, námořníci z lodi Čechy… Také kašpárci, vojáci a různí další, třeba návštěva „mlatců“ z minulosti. Hezkou ozdobou byl také poník „Faroš“, bez kterého by průvod nebyl úplný. Rozhodně bylo nač se dívat. Masky byly krásné, vtipné a u některých nás naprosto uchvátil nápad nebo skvělé líčení. Průvod prošel celou vesnicí, až na Areál Trávníky, kde byl očekáván spoustou návštěvníků. Zde byl připraven pro návštěvníky bohatý program. Hlavním bodem programu bylo vystoupení dětí z MŠ Včelka. Vystoupení bylo perfektně připravené, děti se předvedly, jak nejlépe uměly. Zcela zaslouženě byly odměněny velkým potleskem. Velké uznání patří také všem paním učitelkám z MŠ Včelka, které děti na vystoupení připravovaly. Hezkým zpestřením bylo také vystoupení souboru mažoretek ze ZŠ Dřevohostice.
Před samotným skácením májky jsme se všichni velmi pobavili při scénce na motivy – láska ve filmu a v pohádkách, v podání místních nadšenců. Věřte, byli tací, kteří smíchem i brečeli. Myslím, že tato scénka se určitě zapsala zlatým písmem.
A pak…přišlo na řadu kácení májky v podání místních trpaslíků… Vše se podařilo a májka padla k zemi. Kdo u nás nebyl poprvé ví, že kdo ukořistí samotný vršek májky, bývá po zásluze odměněn. I letos jsme odměnili toho nejrychlejšícho…p. Habčáka z Prus – výstavní domácí slepičkou. V době vaječné krize je to určitě hodnotná odměna. Velkým lákadlem byla i pozdější soutěž – Líšenský tuplák. 10 chlapů soutěžilo o nejkratší čas, za který se dá vypít 1 l piva. Nejlepší „borec“ zvládl vypít tuplák za 10.99 s! Blahopřejeme tak Přemkovi do Troubek.
A co bylo dál? Tančilo se, pilo se a prostě nám bylo veselo. Bylo to krásné a díky všem za účast a hlavně….děkuji všem za pomoc při organizaci celé té naší slávy.
Hanka Jurčíková

Fotografie I. z Kácení máje - autor fotografií:Tereza Minářová
Fotografie II. z Kácení máje - autor fotografií: Roman Kočí
Video ze scénky pod májkou - autor videonahrávky:Tereza Minářová


Publikováno 28. 5. 2012 23:49