Drobečková navigace

Úvodní stránka > Svozy odpadů v r. 2020

 Svozy odpadů v r. 2020

 OZV 4-2019 o stanovení systému sběru odpadů.pdf

Svozy jsou organizovány dle předchozích zvyklostí v intervalu jednoho měsíce,

pouze v měsících 05-08 v intervalu 14 dní.

O případné změně Vás budeme informovat.

HARMONOGRAM SVOZŮ KOMUNÁLNÍHO ODPADU BYL K 1.2.2020 UPRAVEN!!!

NOVÝM SVOZOVÝM DNEM JE STŘEDA!!!

Svozy směsného komunálního odpadu r. 2020 - svozový den STŘEDA

7.1. 27.5. 19.8.
5.2.  10.6. 16.9.
4.3.  24.6. 14.10.
1.4.  8.7. 11.11.
 29.4. 22.7. 9.12.
 13.5. 5.8.

 

Svozy plastových obalů r. 2020 - svozový den STŘEDA
15.1.  3.6. 21.10. 
 12.2.  1.7. 18.11. 
11.3.   29.7. 16.12. 
 8.4.  26.8.  ...
 6.5.  23.9.  …

Plastové obaly se sbírají ve žlutých samozatahovacích pytlích, které jste na přelomu roku obdrželi od obecního úřadu (můžete použít ale i jiné plastové pytle, které dobře uzavřete). Pytle jsou zavazovací, prosíme - uzavírejte  je tak, aby při manipulaci s nimi nedošlo k otevření a vysypání obsahu pytle!!! Pytle s tříděnými obaly prosíme ukládejte na obvyklá svozová místa.

Pokud budete chtít pytle s plastovým odpadem uložit na sběrné místo k obecnímu úřadu, dejte pytel vedle kontejneru. Stává se pak, že kontejnery jsou plné pytlů a do kontejnerů pak nejde vložit drobný plastový odpad. Pytle dobře uzavřete a postavte ke kontejneru. Nejlépe, aby na sběrném místě nebyly moc dlouho, dovážejte je až několika málo dnech před samotným svozem...cca 3 dny.

Komu nestačí obsah své nádoby na komunální odpad, může si na obci zakoupit zelený pytel, který pak naplněný může postavit k popelnici a svozová firma Vám jej odveze.

Dále se v naší obci provádí sběr nebezpečného odpadu (2x ročně na jaře a na podzim) a sběr velkoobjemového komunálního odpadu (2x ročně - většinou v dubnu a v září). Termíny svozů budou upřesněny s dostatečným časovým předstihem, jak na těchto stránkách, tak prostřednictvím obecního rozhlasu a vyvěšením informačních letáků na obvyklých místech.

Sběr biologického odpadu - sběr a svoz biologického odpadu je zajišťován v období od března do listopadu (dle klimatických podmínek) jeho odebíráním na stanovišti přímo do zvláštní sběrné nádoby k tomuto účelu určené (velkoobjemový kontejner bývá přistaven na prostranství u zvonice). Kontejnery jsou odváženy průběžně, dle naplněnosti.

 

  TERMÍN LETÁK KE STAŽENÍ
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 13.-16.3. 2020 (png)     (word)
     
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 4.4.2020  
   ruší se!!!  náhradní termín bude oznámen

  

 

KONTEJNERY NA ODPADY NA SBĚRNÉM STANOVIŠTI 

U OBECNÍHO ÚŘADU

 
  barva počet info
PLASTY žlutá 2

Žluté kontejnery pro příležitostné producenty plastových obalů.

Nadále z domácností třídíme plasty do plastových pytlů, které odevzdáváme na sběrná stanoviště v daném čase (dle harmonogramu).

Plastové pytle s odpadem můžete také ukládat "KE KONTEJNERŮM"!!!...ne dovnitř!!!.      Pak se do kontejnerů nevejde drobný odpad.

       
SKLO zelená 3 Kontejnery jsou určeny pro sběr barevného sklad.
       
PAPÍR modrá 1  
       
OLEJ černá 1

Černá nádoba na odpad o objemu 240 l s výřezem. Do nádoby vhazujte rostlinný olej v PET láhvích (dobře uzavřených)!!!

Olej musí být čistý, bez pevných částic!!!(strouhanka atp.). Olej doma slévejte do větší nádoby a po usazení kalu odlejte čistý olej. Ten pak odevzdejte.

KOVOVÉ OBALY

hnědá 1 Hnědá nádoba na odpad o objemu 240l.
       

KOMUNÁLNÍ ODPAD

červená 1 Červená nádoba na odpad o objemu 240 l.

 

 

 Do kontejneru na PLASTY patří:

 Do kontejneru na PAPÍR patří:

+ plastové sáčky, tašky a fólie

+ kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin

+ PET lahve od nápojů

+ plastové obaly od drogistického aj. zboží

+ plastové výrobky (přepravky, hračky, kartáčky atd.)

+ noviny a časopisy

+ reklamní letáky

+ kancelářský papír

+ sešity, knihy

+ jiný neznečištěný papír

  (sáčky, obálky atd.)

   

 Do kontejneru na PLASTY nepatří:

 Do kontejneru na PAPÍR nepatří:

- textilie z umělých vláken

- linolea a výrobky z PVC

- plasty s příměsí jiných materiálů (kabely, videokazety)

- guma, molitan

- plasty znečištěné chemickými látkami, oleji atd.

- uhlový papír (kopírák)

- voskovaný papír

- kartonový papír

- znečištěný papír

  (mastný, mokrý, od potravin apod.)

- pleny a hygienické potřeby

- dehtový papír

- papírové obaly kombinované

  s plasty a kovovými fóliemi

   

 Do zelených kontejnerů na SKLO patří:

Do kontejneru na SKLO nepatří:

+ sklo barevné i čiré

+ lahve od nápojů (bez uzávěrů),

+ nevratné skleněné lahve od nápojů

+ velké skleněné střepy

+ tabulové sklo (bez drátěné vložky)

+ skleněné vázy, sklenice, dózy

- keramika a porcelán

- pokovené a zlacené sklo

- drátosklo

 

1. 4. Hugo

Zítra: Erika

znak obce

Zasílání aktualit OÚ

Zájemci o zasílání aktualit z OÚ, zašlete prosím svoji mailovou adresu na mail: starosta@obeclisna.cz, nebo svůj požadavek napište správci stránek

ZDE

CZECH POINT

Czech point u nás - pro Vás.http://www.czechpoint.cz/web/

Venkovské turistické   informační centrum Dřevohostice
VTIC_logo_150.jpg

 

Policie ČR  -  územní odbor Přerovhttp://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx

 

Síť pomoci Moštěnkahttps://sitpomoci.cz/

 

MAS - Partnerství Moštěnkahttp://www.mas-mostenka.cz/

 

Mikroregion Moštěnkawww.mostenka.CZ

 

Kraj pod Hostýnemhttp://www.hostynsko.cz/

 

Kraj pod Hostýnem ožíváhttp://hostynsko.cz/

 

Návštěvnost stránek

181158
pata_lisna.jpg