Drobečková navigace

Úvodní stránka > Svozy odpadů v r. 2020

 Svozy odpadů v r. 2020

 OZV 4-2019 o stanovení systému sběru odpadů.pdf

Svozy jsou organizovány dle předchozích zvyklostí v intervalu jednoho měsíce,

pouze v měsících 05-08 v intervalu 14 dní.

O změně Vás budeme informovat.

Svozy směsného komunálního odpadu r. 2020

7.1. 26.5. 18.8.
4.2.  9.6. 15.9.
3.3.  23.6. 13.10.
31.3.  7.7. 10.11.
 28.4. 21.7. 8.12.
 12.5. 4.8. ...

  

Svozy plastových obalů r. 2020
15.1.  3.6. 21.10. 
 12.2.  1.7. 18.11. 
 11.3.  29.7. 16.12. 
 8.4.  26.8.  ...
 6.5.  23.9.  ...

Plastové obaly se sbírají ve žlutých samozatahovacích pytlích, které jste na přelomu roku obdrželi od obecního úřadu. Pytle jsou zavazovací, prosíme - uzavírejte  je tak, aby při manipulaci s nimi nedošlo k otevření a vysypání obsahu pytle!!! Pytle s tříděnými obaly prosíme ukládejte na obvyklá svozová místa.

Komu nestačí obsah své nádoby na komunální odpad, může si na obci zakoupit zelený pytel, který pak naplněný může postavit k popelnici a svozová firma Vám jej odveze.

Dále se v naší obci provádí sběr nebezpečného odpadu (2x ročně na jaře a na podzim) a sběr velkoobjemového komunálního odpadu (2x ročně - většinou v květnu a v září). Termíny svozů budou upřesněny s dostatečným časovým předstihem, jak na těchto stránkách, tak prostřednictvím obecního rozhlasu a vyvěšením informačních letáků na obvyklých místech.

SBĚR BIOLOGICKÉHO ODPADU - sběr a svoz biologického odpadu je zajišťován v období od března do listopadu jeho odebíráním na stanovišti přímo do zvláštní sběrné nádoby k tomuto účelu určené (velkoobjemový kontejner bývá přistaven na prostranství u zvonice). Kontejnery jsou odváženy průběžně, dle naplněnosti.

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 

 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

 

Na sběrné místo za obecním úřadem byly nově umístěny kontejnery na drobné kovové odpady a kontejner na plastové obaly.

Nyní můžete na tomto sběrném místě ukládat:

-          PLASTY do žlutého kontejneru (je umístěn dodatečně pro příležitostné producenty odpadů – nadále budeme v obci sbírat plasty formou pytlového sběru)

-          PAPÍR do modrého kontejneru

-          KOVOVÉ OBALY do hnědého kontejneru (plastová popelnice hnědé barvy o objemu 240l)

-          SKLO do zelených kontejnerů

Vzhledem k tomu, že jste doposud byli zvyklí dávat papír do žlutého kontejneru, který se vybíral pro potřeby školky, věnujte této změně prosím pozornost. NOVĚ TEDY PAPÍR DÁVEJTE DO MODRÉHO KONTEJNERU!!! Papír z tohoto kontejneru budou i nadále hasiči sbírat pro potřeby naší MŠ.

Níže pro Vaši orientaci uvádím, co všechno se může do kontejnerů dávat. Tabulka neobsahuje ještě drobný kovový odpad. Co patří do kovového odpadu zasílám formou letáčku v příloze mailu.

 Do kontejneru na PLASTY patří:

 

 Do kontejneru na PAPÍR patří:

+ plastové sáčky, tašky a fólie

+ kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin

+ PET lahve od nápojů

+ plastové obaly od drogistického aj. zboží

+ plastové výrobky (přepravky, hračky, kartáčky atd.)

 

+ noviny a časopisy

+ reklamní letáky

+ kancelářský papír

+ sešity, knihy

+ jiný neznečištěný papír

  (sáčky, obálky atd.)

 Do kontejneru na PLASTY nepatří:

 

 Do kontejneru na PAPÍR nepatří:

- textilie z umělých vláken

- linolea a výrobky z PVC

- plasty s příměsí jiných materiálů (kabely, videokazety)

- guma, molitan

- plasty znečištěné chemickými látkami, oleji atd.

 

- uhlový papír (kopírák)

- voskovaný papír

- kartonový papír

- znečištěný papír

  (mastný, mokrý, od potravin apod.)

- pleny a hygienické potřeby

- dehtový papír

- papírové obaly kombinované

  s plasty a kovovými fóliemi

     

 Do zelených kontejnerů na SKLO patří:

 

Do kontejneru na sklo nepatří:

+ sklo barevné i čiré

+ lahve od nápojů (bez uzávěrů),

+ nevratné skleněné lahve od nápojů

+ velké skleněné střepy

+ tabulové sklo (bez drátěné vložky)

+ skleněné vázy, sklenice, dózy

 

  keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,   zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla.

 

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

znak obce

Zasílání aktualit OÚ

Zájemci o zasílání aktualit z OÚ, zašlete prosím svoji mailovou adresu na mail: starosta@obeclisna.cz, nebo svůj požadavek napište správci stránek

ZDE

CZECH POINT

Czech point u nás - pro Vás.http://www.czechpoint.cz/web/

Venkovské turistické   informační centrum Dřevohostice
VTIC_logo_150.jpg

 

Policie ČR  -  územní odbor Přerovhttp://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx

 

Síť pomoci Moštěnkahttps://sitpomoci.cz/

 

MAS - Partnerství Moštěnkahttp://www.mas-mostenka.cz/

 

Mikroregion Moštěnkawww.mostenka.CZ

 

Kraj pod Hostýnemhttp://www.hostynsko.cz/

 

Kraj pod Hostýnem ožíváhttp://hostynsko.cz/

 

Návštěvnost stránek

173995
pata_lisna.jpg